دسته‌بندی نشده

در برزیل ، بی سرزمین ، قهرمان برنج ارگانیکدر ایالت ریو گراند دو سول ، محیط زیست کشاورزی مرفه است اما توسط سیاست های جائر بولسونارو تهدید می شود.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *